Internet Media agencja interaktywna

Księgi rachunkowe police

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych a także obejmują zapisy wydarzeń w chronologicznym porządku oraz systematycznym. Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów jak i także sald kreując w ten sposób dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze oraz porównania powiązane ze składnikami aktywów oraz pasywów. Taką księgę prowadzi się w siedzibie jednostki, a także poza siedzibą jeśli jest to powierzone odpowiedniej oraz uprawnionej jednostce. Rozpoczyna się ją pod datą rozpoczęcia działalności i realizuje się wprowadzenie do ewidencji księgowej zestawienie aktywów oraz pasywów, które potwierdzane są przez rzeczowe składniki majątku oraz inwentaryzacji. Natomiast księgę zamyka się gdy: występuje dzień kończący rok obrotowy czy dzień zamykający działalność spowodowany na przykład upadłością.


Możliwość komentowania jest wyłączona.